Tøymerker - Metallmerker - Medaljer - Pokaler -
Glass - Porselen - Keramikk - Knapper - Belter - Våpen m m
Alt i premier og gaveartikler


Forsvaret - Offentlige etater - Trav- og galoppsporten - Musikkorps m m


Postadresse:
Postboks 46
Bekkelagshøgda
1109 Oslo
Besøksadresse:
Nils Hansens vei 20
Telefon: 22 72 33 33
Mobil: 90 02 12 11
Telefaks: 22 74 16 18

Telex:

11111-N/E-DES

E-post:
post@reide.no

Medaljer
Tøymerker
Metallmerker
Belter og våpen
Pokaler
Porselen,
keramikk og glass
Markering av
grad og tillitsverv
T-skjorter
Caps
Diverse

© Reide as
Siden ble sist oppdatert
1. april 2003

This site in English

Tilbake til forsiden

MERKING AV GRAD OG VERV

Nedenfor er vist kun enkelte av gradene. Men vi har  selvfølgelig også levert  alle de andre gradene også.

HÆREN
Skulderhylse felt
(General)
HÆREN
Skulderhylse felt
(Oberst)
HÆREN
Skulderhylse felt
(Kaptein)
HÆREN
Skulderhylse felt
(Sersjant)

HÆREN
Skjortehylse med  generalstresse
HÆREN
Skjortehylse med stabsoffiserstresse
HÆREN
Skjortehylse
LUFTFORSVARET
Skulderhylse felt (General)

 

LUFTFORSVARET
Skulderhylse felt (Oberst)
LUFTFORSVARET
Skulderhylse felt (Kaptein)
LUFTFORSVARET
Skulderhylse felt (Sersjant)
LUFTFORSVARET
Skjortehylse med generalstresse
       

LUFTFORSVARET
Skjortehylse med
stabsoffiserstresse

LUFTFORSVARET
Skjortehylse

NORGES LOTTEFORBUND
Skjortehylse
(Forbundsleder)

NORGES LOTTEFORBUND
Skjortehylse
(Regionlotte)

       

NORGES LOTTEFORBUND
Skjortehylse
(Foreningsleder)

SIVILFORSVARET
Vevde hylser
(Avd. direktør)

SIVILFORSVARET
Vevde hylser
(Kretssjef)

SIVILFORSVARET
Vevde hylser
(Sivilforsvars-
adjutant)

 


SIVILFORSVARET
Vevde hylser
(Fagarbeider)

SIVILFORSVARET
Skjortehylser med gulltresse

SIVILFORSVARET
Skjortehylser